viernes, 30 de mayo de 2008

Carta enviada al president del Consell de Formentera sobre el nostre sector comercial

En aquesta legislatura s’ha d’afrontar a la nostra comunitat autònoma la transposició de la coneguda com Directiva “Bolkestein” que pretén entre d’altres coses liberalitzar el sector serveis del que forma part el nostre teixit comercial.

El pla director sectorial de comerç pot ser una eina molt útil per ordenar el sector comercial des del punt de vista urbanístic i fer front a la liberalització que proposa la directiva europea.

Segons la normativa de comerç els plans directors de comerç els han d’elaborar els Consells Insulars de cada una de les Illes però degut a la dificultat de fer-los i a la necessitat de disposar de mitjans materials i humans la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia aporta, a petició dels Consells, el 80% del cost que signifiquen els treballs per a la preparació i redacció del pla fins un límit de 150.000€.

En la nostra activitat parlamentària el diputat del PP, Josep Juan Cardona, va presentar una proposició no de llei i jo mateix una pregunta escrita amb l’objectiu que la Conselleria de Comerç ajudes econòmicament als Consells d’Eivissa i de Formentera a elaborar els seus plans directors sectorials de comerç com es va fer en l’anterior legislatura amb el Consell de Menorca.

En tots dos casos la resposta de la Conselleria va ser, tal i com pot observar a la fulla que li adjunt, que té plena disponibilitat a col·laborar amb el Consell de Formentera en el moment en que aquest els hi faci arribar la demanda com si ha fet el Consell d’Eivissa.

Es per aquest motiu que m’adreço a vostè perquè faci aquesta petició a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i així entre tots ajudem a elaborar un pla de futur pel nostre comerç i pels nostres comerciants.

miércoles, 28 de mayo de 2008

Proposició no de llei presentada al Parlament per a la creació d'un recinte firal polivalent a Formentera

Les Illes de Mallorca, Menorca i Eivissa disposen d’un recinte firal per poder desenvolupar diverses activitats firals, congressos, exposicions i tota una sèrie d’esdeveniments de caire esportiu, comercial o lúdic.
L’illa de Formentera es la única que no compte en aquestos moments en cap infrastructura en la que es puguin desenvolupar cap d’aquest tipus d’esdeveniments.
Aquesta infrastructura es una reclamació de fa molts d’anys per part de la PIME-F, la Federació Hotelera de Formentera i de tots els partits polítics de l’illa com una eina més per a la desestacionalització del turisme.
En la passada legislatura es van iniciar diversos tràmits per habilitar un recinte firal com el de l’ illa de Menorca a Formentera adaptat a les seves singulars característiques.
Aquestos tràmits es van continuar amb la inclusió d’una partida de 2.700.000€ per a la construcció d’un recinte firal a Formentera en el llistat d’inversions elaborat per la Comissió mixta de transferències al Consell de Formentera.


Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a la construcció d’un recinte firal polivalent a Formentera amb el consens del Consell de Formentera

viernes, 16 de mayo de 2008

Pep Mayans seguirá trabajando para pedir inversiones para financiar proyectos positivos en Formentera y no quiere entrar en polémicas inútiles

El diputado por Formentera, Pep Mayans, adscrito al grupo mixto del Parlament Balear por la Agrupación Independiente Popular de Formentera (AIPF), quiere aclarar unas declaraciones efectuadas por la Consellera de Medi Ambient del Consell de Formentera.

Pep Mayans aclara que la información que transmitió a la prensa fue la que le expresó exactamente el jefe de costas en las Islas Baleares, Celestí Alomar, y no quiere perder el tiempo en polémicas absurdas y sin sentido.

Lo realmente importante para Pep Mayans es que con el esfuerzo de todos se encuentre una solución al problema del deslinde y que entre otros asuntos se construyan las rampas sea donde sea y las hayan iniciado unos u otros.

El diputado por Formentera quiere aclarar también que su trabajo para defender los intereses de Formentera se desarrollaría de forma más activa si el Consell de Formentera colaborase con él, al igual que él mismo lo hace con el Consell ya que informa a su presidente sobre los asuntos importantes que se tramitan en el Parlament.

Pep Mayans considera que seguirá defendiendo todos los proyectos que considera importantes para Formentera y le da lo mismo que sean de GxF, del PP, del PSOE, o del GUIF.

miércoles, 14 de mayo de 2008

Pep Mayans solicita a Celestí Alomar que la nueva Ministra de Medio Ambiente solucione el conflicto del deslinde de Formentera

El diputado por Formentera, Pep Mayans, adscrito al grupo mixto del Parlament Balear por la Agrupación Independiente Popular de Formentera (AIPF), se ha reunido esta mañana con el jefe de la demarcación de costas en las Islas Baleares, Celestí Alomar.

Pep Mayans ha trasladado la decepción de los afectados por el deslinde de costas por las sucesivos compromisos que no se han cumplido y le ha pedido que interceda y le pida al president del Govern, Francesc Antich, una reunión conjunta con los afectados y la nueva Ministra de Medio Ambiente.

Según el jefe de costas ya existe una solución en el Ministerio que sin embargo no se ha comunicado a los afectados de Formentera ni a él mismo por el cambio de la titular del Ministerio. Pep Mayans ha pedido que esta solución sea que se redacte un nuevo deslinde que tenga en cuenta la geografía de una isla pequeña como Formentera, respete la propiedad privada y tenga en cuenta el servicio que dan a nuestro turismo la mayoría de afectados por el deslinde.

Celestí Alomar ha confirmado que el plazo de ejecución 30+30 años del deslinde aún no ha empezado por expreso deseo del Ministerio de Medio Ambiente hasta que se resuelvan todos los recursos y se clarifique la situación.

Tanto el diputado por Formentera como el jefe de Costas han hablado de la situación de la CC.AA que podría gestionar las competencias de gestión del litoral, algo que sin duda iría en beneficio de los formenterenses si el Govern Balear también pudiese gestionar estas competencias según Pep Mayans.

Pep Mayans ha trasladado también al jefe de Costas las necesidades de los quioscos de Formentera para que estos puedan ampliar sus instalaciones más de los 20m2 permitidos actualmente o instalar WC en la parte trasera o en los alrededores de los quioscos y en las playas para dar un servicio de calidad a nuestros turistas.
Celestí Alomar ha recibido estas reclamaciones gratamente y ha significado que era la primera vez que recibía estas peticiones por parte de algún representante de Formentera, como jefe de costas.

El jefe de Costas ha confirmado además que las rampas varadero por las que se ha interesado el diputado por Formentera se comenzarán a instalar en breve. En total serán tres rampas, una en Es Pujols, otra en la zona de Migjorn y la última en S’Estany d’es peix.

Otro tema que le ha pedido el diputado es que se regularice la situación de las casetas-varadero típicas de la isla para que se puedan conservar, mantener y asegurar su situación jurídica mediante concesión.

martes, 13 de mayo de 2008

Policia autonòmica a Formentera (Carta al director)

En aquestos anys en política he viscut coses sorprenents i una d’elles sense dubte es el cas de la creació de la policia autonòmica. Es increïble i difícil d’explicar a la gent que accions o propostes en positiu (que son les que sempre he intentat presentar) com es la implantació de la policia autonòmica a les diferents Illes i preferentment o començant per Formentera sigui tractada d’una manera despectiva, infravalorant-la i finalment quan toca votar-la al Parlament s’hi voti en contra (acció que els propis grups parlamentaris que donen suport al Govern consideren contraproduent) .

Es veritat que abans de la seva implantació i desenvolupament real hi ha que planificar i estudiar detingudament la seva posada en marxa i sobretot quin tipus de policia volem, tot articulat en un pla estratègic que ha d’elaborar el Govern Balear.

Ara explicaré per que es d’estranya la política; en total he fet en aquesta legislatura quatre iniciatives (una proposta oral a la Comissió d’Assumptes Institucionals el 10 d’octubre de 2007, una carta adreçada a la Consellera el dia 11 d’octubre, una proposta de resolució el 8 de novembre i una esmena a una moció de seguretat ciutadana el passat 17 de març de 2008) per intentar que un lloc com Formentera, on es més necessari que a altres indrets, es comenci la implantació de la policia autonòmica. A aquesta illa no hi ha policia nacional, hi ha dèficit perpetu de guàrdia civil i la policia local està baix mínims.

Crec sincerament que els efectes (positius estic segur) de la seva implantació serien immediats i tot d’una es podria perfeccionar el seu funcionament i seguidament implantar la policia per les altres Illes.

Idò bé, les quatre iniciatives presentades es van rebutjar i immediatament després del quart rebuig, el passat 7 d’abril i com que la idea, estic convençut que era bona, la Conselleria va anunciar a Formentera que la implantació de la policia autonòmica començaria per la nostra illa.

Realment ho agraeixó, però al tanto, aquesta implantació no serà mitjançant el pla pilot d’en Pep Mayans, serà amb una implantació diferent com va voler remarcar la Consellera, suposo que per marcar distàncies.

Per això que importa! El que realment importa i el que realment vol la gent es que hi hagi policia al carrer i que hi hagi i es respiri la sensació de seguretat pels residents i pels qui ens visiten.

Estic segur que la gent es dona compte de les situacions esperpèntiques que solen fer els polítics, però lo més important es que, encara que no sapiguem quan, tindrem policia autonòmica en primer lloc a Formentera i es igual si la foto sa la fan uns o els altres. Formentera ha d’anar sempre progressant per damunt dels colors polítics i estic segur que així serà.

viernes, 9 de mayo de 2008

Proposició no de llei que he registrat per ajudar al polígon industrial de Formentera

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels objectius de l’IDI, empresa pública del Govern de les Illes Balears, es la promoció de sòl industrial, amb col·laboració amb altres entitats, organismes i Administracions, fomentant el
desplaçament a zones industrials d’aquelles empreses que les seves característiques impedeixen continuar o instal·lar-se a l’interior del casc urbà i facilitant als nous i joves empresaris locals l’obtenció de sòl industrial a un preu ajustat a les seves necessitats.

En la passada legislatura es van començar nombroses actuacions a les illes de Menorca, Mallorca i Eivissa per posar al mercat naus modulars a preus assequibles pels empresaris locals que podien així continuar amb la seva activitat econòmica fora del nucli urbà.

A Formentera no es va poder portar endavant cap iniciativa al respecte per les particularitats de l’illa que feien molt difícil trobar sòl industrial disponible a l’únic polígon industrial que es disposa a Formentera.

En la present legislatura la junta de compensació del polígon de Formentera i el Consell de Formentera han arribat a un acord segons el qual el Consell podrà disposar d’uns terrenys o altres compensacions en el polígon industrial de l’illa.

Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears i a la seva empresa pública, IDI, perquè ajudin econòmica i tècnicament a la Junta de compensació del polígon industrial de Formentera i al propi Consell per iniciar les actuacions que siguin necessàries en el polígon industrial de Formentera.