jueves, 11 de octubre de 2007

Si al Windsurf a Formentera!!! Proposició no de llei presentada al Parlament


La passada legislatura el Govern Balear va fer una aposta decidida per a la tecnificació esportiva i per primera vegada va apostar per a la descentralització de les seves instal·lacions.

Atès que l’esport es una eina indispensable per a la salut dels joves de les nostres illes i més pels joves de Formentera que no compten amb les mateixes oportunitats que els joves de la resta d’illes.

Atesa la importància del desenvolupament de programes esportius que incideixen en la millora de les habilitats específiques i competitives dels esportistes en projecció.

Atès als magnífics resultats a nivell nacional i internacional que han obtingut els joves esportistes de Formentera en la modalitat de windsurf i el gran potencial de millora que tenen aquestos joves esportistes si comptessin amb unes instal·lacions esportives adequades.

Atès que Formentera compte amb un magnífic entorn natural que en el cas del windsuf es un oportunitat no només per els joves de Formentera que vulguin desenvolupar-se en aquesta modalitat si no que també es un reclam per a joves d’altres indrets.

Atès que tots els partits polítics de Formentera van incloure en el seu programa electoral la millora de les instal·lacions esportives de l’illa.

Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a la creació, a través de l’Escola Balear de l’Esport, d’un centre de tecnificació esportiva per a la pràctica del windsurf a Formentera, per tal de formar als joves esportistes en el nivell de l’alta competició

3 comentarios:

Anónimo dijo...

En Formentera se esta creando una gran cantera de windsurfistas y en un centro de tecnificación podrían salir grandes campeones mundiales

Anónimo dijo...

Muy interesante. ¿El niño de la foto es de Formentera? No sé si lo he visto por la isla. ¿No será el hijo de algún inmigrante moro?

Anónimo dijo...

De moro nada solo esta moreno de estar todo el dia al sol y tiene el pelo enrizado y ademas su familia tiene mas de un siglo en la isla por que su abuelo natural de Santa Eulalia cuando era un niño vino con sus padres a poblar la isla. Seguro que tu tatarabuelo era un pobre moro que se cuida dde esas torres de defensa que hay por esta maravillosa isla pero tambien hay racista de mierda como en todas partes