lunes, 22 de septiembre de 2008

Construcció urgent de la nova caserna de la Guàrdia Civil de Formentera (Proposició no de llei)

L’illa de Formentera no té en aquests moments una caserna de la Guàrdia Civil amb les mínimes condicions d’habitabilitat i d’higiene, amb les dificultats que això comporta perquè la Guàrdia Civil pugui fer la seva feina. La falta d’unes instal•lacions dignes per a la Guàrdia Civil de Formentera suposa a més que els guàrdies civils destinats a l’illa demanin una destinació millor immediatament que la seva reglamentació els permet. Segons el Ministeri de l’Interior, les obres no començaran, a pesar del gran retard que porta aquesta construcció, fins a finals de l’any 2009, sempre que les disponibilitats pressupostaris ho permetin i en tot cas no estaria finalitzat fins l’any 2010. Ja són massa els anys que el Ministeri de l’Interior dóna tota classe d’excuses per no iniciar les obres pertinents i ni la Guàrdia Civil ni la població de Formentera es mereixen tants d’anys de falses promeses. La construcció d’una caserna de la Guàrdia Civil és una petició històrica de tots els partits polítics, institucions, associacions ciutadanes i patronals de l’illa de Formentera per millorar les condicions en què treballa la Guàrdia Civil i per augmentar la nostra seguretat.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a construir urgentment i sense més demora la caserna de la Guàrdia Civil de Formentera.

1 comentario:

Just me dijo...

Em sembla molt bé, ja que també hem de pensar que allà hi van molts turistes a posar denúncies i es troben amb aquelles instal·lacions "tercer mundistes"!.

Dóna mala imatge a l'illa!

pd. Alerta amb les faltes ortogràfiques!

Salut.