jueves, 11 de diciembre de 2008

Defensa de les esmenes sobre IB3 i Conselleria de Presidència en Comissió

Les esmenes a aquesta secció van referides al Casal d’entitats i a la Televisió Pública IB3. Una és idèntica a la de l’any passat i desgraciadament és així perquè el conseller Moragues va dir, l’any passat i cito textualment, que “cediria un local per a la Federació de cases regionals” i a dia d’avui d’aquest tema no en sabem res i en el debat posterior els grups que donen suport al Govern van anunciar que estaven

negociant i que ja estava previst, no devia ser per a l’any pasta perquè no s’ha executat res en aquest tema. Evidentment es demana una quantitat totalment assumible per crear aquest casal d’entitats i ajudar a la integració i així millora el (...) de vida de la població immigrada que tenim a Balears. L’altra esmena fa referència a la Televisió Pública. És una esmena que crec que ha estat bastant reiterada per molts de sectors últimament i és simplement mantenir la cobertura tècnica, cobertura personal i cobertura, en definitiva, de les illes menors dins l’Ens de la Televisió Pública, evidentment, que totes les illes puguin ser escoltades, totes tenguin la mateixa capacitat. Una cosa és tenir la capacitat per emetre i difondre el que a cada illa succeeix i l’altra és que els directors o els directius triïn el que ha de sortir o el que no, però almenys que tenguin la possibilitat de triar, si no hi ha la cobertura tècnica, la cobertura personal a cada una de les illes menors evidentment només sortiran els programes o les notícies de les illes on aquesta cobertura tècnica estigui totalment garantida. Aquesta esmena és totalment ampliable a les altres illes, en el sentit que la quantitat que s’aporta aquí està totalment calculada a nivell tècnic per mantenir un any en funcionament la plantilla actual d’IB3 a l’illa corresponent, però evidentment es pot ampliar a les altres illes.

No hay comentarios: