jueves, 18 de diciembre de 2008

Esmenes als PGCAIB per a l'any 2009 presentades i aprovades

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Recolzament i potenciació de l'extensió del Conservatori professional de música a Formentera

Import sol·licitat: 100.000€ Import aprovat: 15.000€

Ampliació dels serveis de Formació Professional a Formentera


Import sol·licitat: 300.000€ Import aprovat: 300.000€

Millora dels programes de Qualificació professional inicial a Formentera

Import sol·licitat: 100.000€ Import aprovat: 50.000€


CONSELLERIA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ

Millora en la recepció de la senyal TDT a Formentera

Import sol·licitat: 300.000€ Import aprovat: 300.000€

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT


Manteniment dels vedats de caça a Formentera

Import sol·licitat: 60.000 Import aprovat: 10.000€

CONSELLERIA D’INTERIOR


Cursets de protecció civil a Eivissa i Formentera


Import sol·licitat: 300.000€ Import aprovat: 125.000€


Cursets de formació de bombers a Eivissa i Formentera


Import sol·licitat: 200.000€ Import aprovat: 75.000€


CONSELLERIA D’HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES


Construcció d’habitatges de promoció pública tant de venda com de lloguer a Formentera


Import sol·licitat: 3.000.000€ Import aprovat: 1.000.000€CONSELLERIA DE SALUT (IB-SALUT)


Adquisició d’un mamògraf per a l’Hospital de Formentera


Import sol·licitat: 70.000€ Import aprovat: 70.000€

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA


Pla de formació per als socis de la Comunitat de Regants de Formentera

Import sol·licitat: 100.000 Import aprovat: 20.000€


Impuls per a la creació de la nova cooperativa de Formentera

Import sol·licitat: 500.000€ Import aprovat: 25.000€Conselleria d’Esports i Joventut


Finançament per a programes de tecnificació esportiva a Formentera

Import sol·licitat: 100.000€ Import aprovat: 30.000€Conselleria de Mobilitat

Implantació de la Llei d’usuaris del transport marítim

Import sol·licitat: 60.000€ Import aprovat: 20.000€

No hay comentarios: