martes, 22 de abril de 2008

Carta enviada al President del Consell per donar-li el meu recolzament en la negociació de les inversions estatals a Formentera

Honorable Sr.


En la passada legislatura el Parlament de les Illes Balears va aprovar la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i com molt be sap es va introduir una disposició transitòria en la que es demanava una inversió de l’Estat a les Illes Balears de 2.500 milions d’euros fins a l’any 2014.

Aquest acord no precisava quina quantitat aniria destinada a cada illa de la nostra comunitat i per aquest motiu s’està negociant aquest punt en la conferència de presidents de consells insulars que es celebra de forma conjunta amb el president del Govern Balear i a la que vostè assisteix com a president del Consell de Formentera.

Aquestos dies he vist a la premsa que segons consta a la proposta inicial de finançament la quantitat destinada a Formentera es de 5 milions, es a dir, el 0,17% de la quantitat destinada al conjunt de les Illes Balears.

Sense dubte aquesta es una xifra ridícula si es compara amb el que rebrà l’illa de Mallorca i per aquest motiu li vull donar tot el meu recolzament en aquesta negociació perquè amb la col·laboració de tots la nostra illa i la nostra postura sortirà reforçada.

Per aquest motiu, com a diputat del Parlament que a més va participar en la redacció del nostre Estatut d’Autonomia i va ser ponent del mateix, faré tota una sèrie d’iniciatives parlamentàries per posar de manifest la insuficient partida econòmica que rebrà Formentera.

Seria vital per aquesta tasca en el Parlament que em fes arribar la proposta inicial de finançament per a Formentera així com la nova proposta que ha fet el Consell de Formentera que justifica l’augment de la partida inicial de 5 a 90 milions d’euros.

Atentament,
Josep M. Mayans i Serra
Diputat per Formentera

No hay comentarios: