jueves, 3 de abril de 2008

Creació d'un Jutjat de 1ª Instància i Instrucció a Formentera

L’illa de Formentera no te en aquestos moments un Jutjat de primera instància i instrucció i depèn del partit judicial de l’illa d’Eivissa segons l’actual llei de demarcació i planta judicial.
Aquesta llei estableix la limitació de 50.000 habitants i 700/1.000 km2 per a la creació de jutjats nous i per tant també d’un Jutjat de 1ª Instància i Instrucció a Formentera sense tenir en compte la insularitat en els requisits per poder comptar amb aquest Jutjat.
Atès que es una petició històrica de tots els partits polítics, institucions, associacions ciutadanes i patronals de l’illa de Formentera.
Atès que el Congrés dels Diputats a l’any 2005 va aprovar per majoria una proposició no de llei
en la que es demanava la creació d’un Jutjat de primera instància i instrucció a Formentera.
Atès que el Senat a l’any 2005 va aprovar per unanimitat una moció en la que es demanava la creació d’un Jutjat de primera instància i instrucció a Formentera.
Atès que el Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat en el 2007 una proposta de resolució per instar al Congrés dels Diputats a crear un Jutjat de primera instància i instrucció a Formentera.
Atès que Formentera es la única illa de l’Estat Espanyol que no disposa d’un partit judicial propi.

Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Central a crear un Jutjat d’Instrucció i 1ª Instància a Formentera prèvia modificació de l’Annex I de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial i mentre s’aconsegueix posar en funcionament aquest jutjat el Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial a autoritzar el desplaçament temporal a Formentera d’un dels jutjats que estan creats i ubicats a Eivissa per tal de pal·liar la situació de dependència i insularitat que pateix Formentera.

No hay comentarios: