viernes, 25 de abril de 2008

Carta adreçada al Sr. Celestí Alomar, cap de la demarcació de costes de Balears


En aquesta nova legislatura nacional que acaba de començar en la que coincidim vostè com a cap de la demarcació de costes a les Illes Balears i jo com a diputat per Formentera al Parlament de les Illes Balears, seran algunes les vegades que la nostra activitat política es creuarà i per aquest motiu crec que es la nostra obligació començar la nostra feina amb la màxima cooperació i cordialitat.

En aquestos 4 anys s’han de resoldre molts de temes de Formentera que passen directament per les seves mans i tots son importants per la nostra gent, però sense dubte ni ha un parell que són de vital importància. Un d’ells es la recerca d’una solució definitiva per als afectats per la delimitació de la costa efectuada pel Ministeri de Medi Ambient, i una altre que afecta també molt directament a molts de formenterers es la normativa de costes que perjudica als concessionaris dels quioscos de platja.

Per poder parlar d’aquestos temes i de les demés àrees que vostè gestiona voldria demanar-li una cita per poder analitzar conjuntament l’efecte que en el desenvolupament de les seves competències poden tenir les seves accions sobre l’illa de Formentera i els seus ciutadans.

No voldria acabar aquesta carta sense oferir-li la meva absoluta col·laboració per poder treballar els propers anys de forma conjunta pel bé comú dels ciutadans i ciutadanes de Formentera.

1 comentario:

jb dijo...

Salvem las Casetas Varadero
La AA.VV de Jesús – en colaboración con la AA.VV de Talamanca – solicitan al Ayuntamiento de Santa Eulalia y al Consell Insular de Ibiza PROTECCION de la Casetas Varadero que existen en el litoral de Jesús.
Adjunto la copia del solicitud que se van a entregar el Lunes, dia 19 de Octubre en el Ayuntamiento de Santa Eulalia y el Consell Insular de Ibiza, firmado por los presidentes de las mismas asociaciones.
La AA.VV de Talamanca lleva un tiempo apostando para que tenga vida todo el año. Arriba de ello, es que varios establecimientos hoteleros mantienen actividad de forma ininterrumpida los doce meses del año.
Por ello es fundamental el cuidado de la playa y de su entorno y sobre todo mantener las casetas varadero como atracción especial de nuestros visitantes ya que forman parte de nuestra historia y de nuestra cultura.