viernes, 30 de mayo de 2008

Carta enviada al president del Consell de Formentera sobre el nostre sector comercial

En aquesta legislatura s’ha d’afrontar a la nostra comunitat autònoma la transposició de la coneguda com Directiva “Bolkestein” que pretén entre d’altres coses liberalitzar el sector serveis del que forma part el nostre teixit comercial.

El pla director sectorial de comerç pot ser una eina molt útil per ordenar el sector comercial des del punt de vista urbanístic i fer front a la liberalització que proposa la directiva europea.

Segons la normativa de comerç els plans directors de comerç els han d’elaborar els Consells Insulars de cada una de les Illes però degut a la dificultat de fer-los i a la necessitat de disposar de mitjans materials i humans la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia aporta, a petició dels Consells, el 80% del cost que signifiquen els treballs per a la preparació i redacció del pla fins un límit de 150.000€.

En la nostra activitat parlamentària el diputat del PP, Josep Juan Cardona, va presentar una proposició no de llei i jo mateix una pregunta escrita amb l’objectiu que la Conselleria de Comerç ajudes econòmicament als Consells d’Eivissa i de Formentera a elaborar els seus plans directors sectorials de comerç com es va fer en l’anterior legislatura amb el Consell de Menorca.

En tots dos casos la resposta de la Conselleria va ser, tal i com pot observar a la fulla que li adjunt, que té plena disponibilitat a col·laborar amb el Consell de Formentera en el moment en que aquest els hi faci arribar la demanda com si ha fet el Consell d’Eivissa.

Es per aquest motiu que m’adreço a vostè perquè faci aquesta petició a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i així entre tots ajudem a elaborar un pla de futur pel nostre comerç i pels nostres comerciants.

No hay comentarios: