martes, 21 de octubre de 2008

Agenda setmanal

DIMARTS
21/10/2008
10:50
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Mesa
Sala JuntesOD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala CariàtidesDebat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears. Intervenció del Molt Hble. Sr. President del Govern.
20:00
Assistència de la Presidenta a la conferència del Dr. Carlos Cordón 'Càncer. Nous reptes per a una nova epidèmia' organitzada pel Grup Serra
Can Campaner
21:00
Assistència de la Presidenta a la inauguració de l'exposició de Ramon Canet Obra Gràfica recent
Edicions 6a Obra Grafica
DIMECRES
22/10/2008
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Actes
12:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Actes
12:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala Cariàtides(garantint, en qualsevol cas, el transcurs de les 24 hores establertes reglamentàriament). Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears. Intervencions dels Grups Parlamentaris (continuació l'horabaixa).
21:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala VerdaEn tot cas, 30 minuts, com a mínim, després d'haver finalitzat el Ple. Admissió i qualificació de les propostes de resolució congruents amb el debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
DIJOUS
23/10/2008
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala CariàtidesDebat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears. Debat i votació de les propostes de resolució.

No hay comentarios: