viernes, 3 de octubre de 2008

Intervenció a la moció sobre economia

Crec que en aquests moments de crisi o que no vénen gaire ben donades, com textualment o col•loquialment ho diu la gent, crec que l’administració, en la mesura de les seves possibilitats i amb les seves competències assumides, ha de saber reaccionar i afrontar els moments dolents amb mesures que permetin recuperar la confiança en el futur. Tant el president del Govern de les Illes com el principal partit de l’oposició han presentat les seves propostes per fer front a aquesta situació; també, sens dubte, les que es presenten avui pel Partit Popular són també molt importants per donar aire també a les carteres dels ciutadans. Una d’elles és la contenció de la despesa pública, amb la reducció de totes les campanyes de publicitat i propaganda del Govern, excepte, evidentment, les estrictament necessàries, o la reducció també dels alts càrrecs, que ja se’ns ha dit que no hi ha intenció d’executar. Jo crec que totes juntes, les que s’apliquin, o també les que no s’apliquin, han de ser una exemple per a la resta de la ciutadania, ha de veure com els primers en assumir que són moments difícils és la classe política
i el Govern, en particular. Reducció de la pressió fiscal, amb mesures com la reducció de l’Impost de transmissions patrimonials o la baixada de l’Impost de la renta, en el tram evidentment autonòmic, són
algunes de les mesures que també es proposen, i que acompanyades a les mesures ja posades en marxa per haches Govern, s’ha de reconèixer, o d’altres, com la supressió de l’Impost de successions, que va fer l’anterior Govern, poden ajudar moltes famílies de la nostra comunitat.
Hi ha també mesures molt importants sobre l’educació, que no tenen cap repercussió o poca repercussió a curt termini, però que a llarg termini han de situar les nostres illes fora de la cua en aquest tema a Espanya, perquè sense un nivell educatiu òptim el futur de les nostres Illes és un poc fosc, i que el Govern
en aquest tema pot fer més i la Conselleria d’Educació en particular ha de fer moltíssim més i posar-se seriosament a treballar.
Altres mesures proposades vénen a posar de manifest o a evidenciar si el Govern actual té qualque pes a Madrid; són, per exemple, mesures on els dos grans partits de les Balears hi estan d’acord: millora del finançament autonòmic, per no haver de recórrer a un major endeutament; cogestió aeroportuària, com s’ha citat aquí; baixada de les taxes aeroportuàries; augment de les inversions de l’Estat a Balears per tal de fer sortir la comunitat del vagó de cua. Com per exemple l’altre dia es va discutir a una compareixença del conseller de Presidència el tema de Justícia, on es va donar la impressió que en lloc de ser una negociació seria una mena d’imposició. Crec que totes les mesures presentades, les que avui es
debaten aquí o les que es poden proposar en un futur s’han d’implementar, però s’han d’implementar en un clima de seriositat i de rigor. Els treballadors i empresaris d’aquesta comunitat no poden estar sotmesos als canvis de la Conselleria de Treball, justament quan els índexs d’atur comencen a ser
preocupants i la confiança en el futur és més preocupant encara. Tampoc els treballadors i empresaris de la nostra comunitat no poden veure com el conseller de Turisme surt de l’executiu, i no perquè el Sr. President cregui que ho ha fet malament o ha fet malament la seva feina, jo personalment crec que és tot el contrari, sinó perquè el conseller no obeeix la disciplina del seu partit i es troba dins qualque llista, entre cometes, negra. Els treballadors i empresaris d’aquesta comunitat no poden veure com som una comunitat que és a la cua de la contractació d’obra pública i que, a més, a l’administració li costa pagar els deutes just en el moment que els empresaris necesiten liquidesa, per no haver de tancar les portes de l’empresa i deixar molts treballadors, encara més, a l’atur. En definitiva, totes les propostes presentades avui, com les tretze que va presentar el president Antich, s’han d’implementar de forma àgil i amb
eficàcia per al bé de tots els ciutadans i sortir d’aquesta situació de crisi apressant.
Gràcies, presidenta

No hay comentarios: